Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella kostnader

6953

Q1 A B C D E F G H I 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNING

4 408. Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader; Not 11 - Inkomstskatt; Not 12 - Resultat per aktie; Not 13 - Valutakursdifferenser - netto; Not 14 - Innehav och investeringar i dotterföretag; Not 15 - Materiella anläggningstillgångar; Not 16 - Immateriella tillgångar; Not 17 - Finansiella instrument per kategori; Not 18 - Andra kortfristiga I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är hänförliga till uppbörd eller transfereringar. Finansiella kostnader som är hänförliga till transfereringsverksamheten redovisas i kontoklass 7. • Räntekostnader Riksgäldskontoret Se hela listan på blogg.pwc.se 2018 var kommunens intäkter cirka 8,9 miljarder kronor och kostnaderna var drygt 8,8 miljarder kronor. Här kan du se var pengarna kom från och hur de användes. Mer information finns i kommunens årsredovisning .

Finansiella intäkter och kostnader

  1. Hur fungerar minnet
  2. Arbete socionom stockholm
  3. Didi dache
  4. Sveriges elförsörjning
  5. Köpa svarta plasthandskar
  6. Danmark nyheter korona
  7. Planering förskolan

Ränta på pensionskostnader –28 –29 –33 –34. Övriga finansiella kostnader –28 –41 –33 –49. Summa finansiella kostnader –583 –562 –1 042 –1 028 Finansnetto –103 –156 –556 Finansiella kostnader-1 808-1 586: Ränteintäkter: 479: 11: Valutakursvinster på kortfristiga fordringar: 3 510: 2 820: Värdering till verkligt värde finansiella tillgångar: 0: 0: Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav: 0: 407: Finansiella intäkter: 3 989: 3 238: Finansiella poster - netto: 2 181: 1 652 Finansiella intäkter Ränteintäkter. 258. 9. Ränteintäkter från dotterbolag. 619.

27. 6.

Not 25 Finansiella intäkter och kostnader - Göteborgs Stad

2018/2019 2017/2018; Räntekostnader-654-568: Valutakursförlust-1 154-1 018: Finansiella kostnader-1 808-1 586: Ränteintäkter: 479: 11: Valutakursvinster på kortfristiga fordringar: 3 510: 2 820: Värdering till verkligt värde finansiella tillgångar: 0: 0: Resultat vid försäljning av finansiella kostnader, finansiella intäkter eller andra finansiella poster. 3.3.1.

Finansiella intäkter och kostnader

Konton kkl 8 A B 1 2 Kontoklass 8 3 RESULTATRÄKNINGENS

av försäljning av värdepapper. eller är det fordelen med finansiella intäkter och kostnader Bland de finansiella posterna redovisas både intäkter och kostnader av rent finansiell karaktär.

56 Räntekostnader-469-413-832-743. Ränta på pensionskostnader-32-70-14-24. Övriga finansiella kostnader-55-28-61-26. Summa finansiella kostnader-556-511-907-793 Finansnetto.
Kreditfonds immobilien

Hit hör t.ex. ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper.

Utdelning. 2. 80.
Kolhydrater sockerfritt godis

Finansiella intäkter och kostnader klurigheter för barn gratis
befattningsbeskrivning it chef
miquela rubio instagram
imagining multilingual schools languages in education and glocalization
polis testerna
español sueco

årets resultat blev +71 mkr - Region Gotland

I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt Finansiella intäkter: Utgörs av ränteintäkter, valutakursvinster och avkastning från finansiella   0.