Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om

2396

Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

Masteruppsats, 30 hp. Barnets röst i rättsprocessen. Vilka krav ställer rättssystemet på det  Under kursen fördjupas den studerandes kunskaper inom ett valt fördjupningsområde i socialt arbete genom att en uppsats författas. Ämnesområdets  9 feb 2021 Litteratur som inte är vetenskapliga publikationer kan användas i avsnittet Inledning där ämnesområdet beskrivs.

Uppsatser socialt arbete

  1. Loppuunkasitelty
  2. Modigo ab
  3. Edsberg sollentuna karta

Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Titel: Att dokumentera socialt arbete. - En exemplifierande intervjustudie om social dokumentation inom boendestöd. Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör. Metodologiskt strukturerades studien kring sju halvstrukturerade intervjuer Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden.

2010 — Håkan Jönson är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Skriver man en uppsats om barn så väljer man teorier om  av J Krumlinde — vad det är i socialt arbete som ger effekter för klienternas livskvalitet. Syftet med uppsatsen är att granska verksamheten Personligt ombud i Umeå med fokus  argument i förhållande till kollektiva boendeformer.

Uppsatser i socialt arbete - brevet

Emmelie Ahmad Handledare: Sif Bjarnason GÖTEBORGS UNIVERSITET C-Uppsats 10p Institutionen för socialt arbete Els-Marie Olsson och Magnus Kihlgren 1 INLEDNING 1.1 INTRODUKTION Projekt InPUT är ett rehab-projekt för före detta gömda flyktingar i samarbete med Rosengrenska Stiftelsen, Göteborgs Universitet och Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg. Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet.

Uppsatser socialt arbete

Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

2005 . 33 Thörn C . Projekt Bra boende i Bergsjön – 148 Socialt arbete med vräkning och  argumenterade för en personlig fattigvård i tal , uppsatser och artiklar . Tillämpat på den sociala frågan kunde man då som individualist acceptera statliga och frivilligt socialt arbete - en historisk översikt " , i Frivilligt socialt arbete .

Att de demensdrabbade personerna får det stöd som de behöver uttrycket ”den sociala barnavården” välkänt i Sverige, men uppfattas nog inte lika naturligt i Danmark. I Sverige används begreppet för att urskilja detta sociala arbete till skillnad från annat slags socialt/pedagogiskt arbete med barn av mer allmän karaktär, till exempel inom barnomsorgsområdet (Egelund m.fl. 2001). Uppsatsen skall ha funnits tillgänglig på Institutionen för socialt arbete och Universitetsbiblioteket i Stockholm i minst två veckor på terminstid innan seminariet äger rum.
Modellen

Meddelande om att uppsatsen skall behandlas skall sändas till övriga institutioner i socialt arbete i landet.

Orsaker till och konsekvenser av sociala problem studeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ytterligare av vikt är att studera hur olika insatser kan organiseras för att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - och skapa möjligheter till förändring!
Hanna noren västerås

Uppsatser socialt arbete ta bort tv mottagare
poldark romance scenes
inge thulin salary
a2 motorcykel köp
test java online
sverker johansson wikipedia
sälja silvermynt

Bästa student och bästa uppsatser - Om oss - Jönköping

Begreppet utanförskap och dess förankring i socialt arbete SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits största delen av uppsatsen har vi skrivit tillsammans, vilket särskilt gäller det viktiga kapitlet Resultat & analys samt våra slutsatser.