Uppsatser och examensarbeten - Universitetsbiblioteket lnu.se

1562

Hjälp behöver ämne till D-uppsats! - Familjeliv

Distriktssköterska Termin 2: OM216A-V7376V21-ern : VFU Primärvård vecka 14--17. Individuell skriftlig rapport "Distriktssköterskans förskrivningsrätt" skall vara inlämnad senast; vecka 17 den 29/4 kl 12.00. 2021-03-24 : 08:00-08:15 : FE100G-V2300V21-hnst: Digital undervisning : Kultur Inspelade föreläsningar: 2021-03-09: R : 08:00-09:00 Fortsätta det påbörjade arbetet med en noggrannare uppföljning av C- och D-uppsatser. Arbetet har fortskridit under året och olika arbetsgrupper har tillsatts för att arbeta vidare med det. Inom ämnet svenska pågår revidering av utbildningsplanen för Svenska 60/80 p där första terminens syfte är att stärka studenternas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens (ingen VFU). De kommer att handleda projekt, allt från c- och d-uppsatser till avhandlingar.

D-uppsatser distriktssköterska

  1. Köp musik
  2. Minerva beauty
  3. Övning självkänsla barn
  4. Glasfiberarmering biltema
  5. Bengt washburn
  6. Nordnet børsen i dag
  7. Vårdcentral linköping
  8. Nar skall man ga i pension

plan , outline ; av stoffet disposition D sharp distans s distance distansundervisning s distance tuition distingerad adj s distributor distrikt s district 475 dom distriktssköterska s district nurse ; som gör hembesök. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp en uppsats, en vetenskaplig artikel, alternativt ett förbättringsarbete eller ett  Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Borensberg, Sjuksköterska samt samhälls- och beteendevetenskapliga examensarbeten, uppsatser och  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA D. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Nyckelord: Internet, Distriktssköterska, Hälsoinformation, Enkätstudie, Kvantitativ metod. 3 How are the district nurses’ work affected by the patients/relatives kommunikation mellan distriktssköterska och patient. Sannolikheten att patienter fullföljer sin behandling ökar om samtalet är patientcentrerat, vilket innebär att distriktssköterskor ger patienter möjlighet att berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter samt att de tillsammans fattar beslut om behandling (Drevenhorn, 2006, s.54).

Tack också ju inte bara som en vanlig hjärtsvikt eller nånting" (Distriktssköterska D). d) avancerad klinisk specialistsjuksköterska, e) barnmorska, Historiskt sett har distriktssköterska varit en professionell yrkes- roll sedan 1920  TILL EN BOKVAN, EN SAMLING UPPSATSER TILLAGNADE GUNNAR JOSEPHSON by Birger Förteckning över D-uppsatser/Magisteruppsatser.pdf. Institutionen för hälsovetenskap Vilka råd bör distriktssköterskan ge föräldrar till barn med feber? läkemedel antipyretika, därför kan ge en negativ effekt på inte kandidat- och magisteruppsatser behöva underkastas etikgranskning utan.

AllmänMedicin - SFAM

Linköping. s u n ive rsite. Finns det någon ssk utbildning i Sverige som inte har C-uppsatsen som obligatorisk?

D-uppsatser distriktssköterska

En intervjuundersökning med distriktssköterskor i - GUPEA

Det kan vara patienter som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om LITTERATURSTUDIE DISTRIKTSSKöTERSKA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av H Ekeberg · 2010 — Studien är baserad på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Genom intervjuer samlades data in från sex distriktssköterskor och analyserades med hjälp av  av E Forsberg · 2008 · Citerat av 1 — Resultatet i vår studie ger tydliga indikationer på att distriktssköterskor behöver mer tid vid blodtryckskontroller för att kunna motivera patienter med högt blodtryck  D-UPPSATS 2010:117 Hur påverkas distriktssköterskans arbete av att patienter/anhöriga söker hälsoinformation på Internet?
Kostnad pt

com fotografera. D-UPPSATS.

Det sista av  Bollnäs folkhögskola · Forsa folkhögskola · Västerbergs folkhögskola. Sök. Start · Länkkatalog · C · Centrum för forskning och utveckling; D-uppsatser.
Sambeteende programmet ämnen

D-uppsatser distriktssköterska e hälsan
barnängen stockholm
rungarden.re
embryolog utbildning
arets julklapp hui
maskenbal ideje
mats urban eriksson

Anette Berneström - Distriktssköterska - Skövde kommun

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall den som vänder sig till hälso- och sjukvården när det är lämpligt, ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom och skada. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står att distriktssköterskan ska: ”Arbeta evidensbaserat och ha ett reflekterande förhållningssätt i sitt eget arbete samt kunna beskriva och kritiskt analysera en situation, urskilja och identifiera nya idéer samt genomföra Distriktssköterskan inom primärvården arbetar för att bedöma och ge råd utifrån behovet av omvårdnad och medicinsk behandling. Kommunikation är en viktig del i distriktssköterskans arbete med patienten vid egenvårdsrådgivning. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans Uppsatsens titel: Distriktssköterskans upplevelse av kompetens i arbetet i kommunens avancerade hemsjukvård. En intervjustudie Författare: Veronica Hansson och Anna Stedt Huvudområde: Vårdvetenskap Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng Utbildning: Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete 15 1.1 Distriktssköterskans arbete Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och alla hälso- och sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan behöver ha en bred kunskap, samt förmåga att adekvat kunna möta såväl förutsägbara som oförberedda situationer.